Project: PROJEK LOJI RAWATAN KUMBAHAN SERANTAU DAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN DI KAWASAN TADAHAN KUALA TERENGGANU SELATAN, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

Scope: Engineering Consultancy

Client: JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN (JPP)